Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku z siedzibą w Sanoku, ul. Lenartowicza 2.*
Z inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku można skontaktować się poprzez email: inspektor-odo@wp.pl
Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia zbiorów, odzyskania ich lub ich równowartości, prowadzenia statystyk na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawie o statystyce publicznej, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 6 ust. 1 pkt c).
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będzie firma Sokrates-software z siedzibą w Poznaniu (producent systemu bibliotecznego do obsługi czytelników), gdzie znajduje się serwer przechowujący dane.
Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku lub do 3 lat w sytuacji braku wypożyczenia przez powyższy okres.
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zapisu do Biblioteki.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.